ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว

ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว

ภาษาเขมร : ភ្លើងស៊ីញ៉ូ
อ่านว่า : เพลิง ซี โญ
แปลว่า : ไฟเลี้ยว
ภาษาอังกฤษ : turn signal

ตัวอย่าง : មុននឹងបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំ ត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូផងណា
อ่านว่า : มุน เนิง บ็อด ชเวง บ็อด ซดำ  ตโรว เบิว์ก เพลิง ซี โญ พอง นา
แปลว่า : ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยน่ะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %