ភាសា-ภาษา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ភាសា
อ่านว่า : เภีย ซา
แปลว่า :
ภาษา

អានថា : ផាសា៎
ภาษาอังกฤษ : Language

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចេះនិយាយ៥ភាសា។
อ่านว่า : คญม เจ๊ะฮ์ นิเยียย ปรำ เพีย ซา
แปลว่า : ฉันพูดได้๕ภาษา
អានថា : ឆា៎ន់ភូត់ដា់យហា់ផាសា៎

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %