ភាសាបារាំង-ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ភាសាបារាំង
อ่านว่า : เพียซาบารัง
แปลว่า :ภาษาฝรั่งเศส
អានថា : ផាសសា៎ហ្វ្រាំងសេត
ภาษาอังกฤษ : French

ตัวอย่าง : ខ្ញុំធ្លាប់រៀនភាសាបារាំងបីឆ្នាំ។
อ่านว่า : คฺญม ทฺล็วบ เรียน เพียซา บารัง แบ็ย ชนำ
แปลว่า : ฉันเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาสามปี
អានថា : ឆា៎ន់ឃើយរៀនផាសា៎ហ្វ្រាំងសេតម៉ាសា៎មពី

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %