ភាសាចិន-ภาษาจีน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ភាសាចិន
อ่านว่า : เพียซาเจิน/เจ็น
แปลว่า :

ภาษาจีน
អានថា : ផាសាជីន
ภาษาอังกฤษ : Chinese

ตัวอย่าง : ខ្ញុំធ្លាប់រៀនភាសាចិន តែភ្លេចអស់ហើយ។
อ่านว่า : คญม ทฺล็วบ เรียนเพียซาเจิน แตย์ พฺเล็กจ์ เอาะฮ์ เฮย
แปลว่า : ผมเคยเรียนภาษาจีน แต่ลืมหมดแล้ว
អានថា : ឆា៎ន់ឃើយរៀនផាសា៎ជីន ទែលឺមមត់លែវ

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %