ភក់-โคลน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ភក់-โคลน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ភក់-โคลน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

 

ภาษาเขมร : ភក់
อ่านว่า : โภะ หรือ พัวะก์
แปลว่า : โคลน
អានថា : ឃ្លោន
ภาษาอังกฤษ : Mud

ตัวอย่าง : អូនតូចម៉េចមុខប្រឡាក់សុទ្ធតែភក់អញ្ចឹង?
อ่านว่า : โอน โตกจ์ เม็กจ์ มุก ปรอ ละก์ สด แตย์ พัวะก์ อังญ์ เจิ๊ง?
แปลว่า : หนูน้อยทำไมหน้าเปื้อนโคลนไปหมดงี้อ่ะ?
អានថា : ន៎ូណ់យ ថាំម៉ៃណ់ាព់ឿនឃ្លោនប៉ៃមត់ងីអៈ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น