ព្រាប-นกพิราบ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ព្រាប
อ่านว่า : เปรียบ
แปลว่า : นกพิราบ
ภาษาอังกฤษ : Pigeon

ตัวอย่าง : ព្រាបជាសត្វស្លាប។
อ่านว่า : เปรียบ เจีย สัด สลาบ
แปลว่า : นกพิราบเป็นสัตว์ปีก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %