ព្យួរស៊ីរ៉ូម-ใส่น้ำเกลือ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ព្យួរស៊ីរ៉ូម-ใส่น้ำเกลือ ภาษาเขมรวันละคำ
ព្យួរស៊ីរ៉ូម-ใส่น้ำเกลือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ព្យួរស៊ីរ៉ូម
อ่านว่า : ปยัว ซีโรม
แปลว่า : ติดน้ำเกลือ
ภาษาอังกฤษ : Saline

ตัวอย่าง : ក្មួយខ្ញុំគ្រុន ឥឡូវពេទ្យព្យួរស៊ីរ៉ូមឲ្យហើយ។
อ่านว่า : กมวย คญม กรุน  แฮ้ยโลว แปด ปยัว ซีโรม ออย เฮิว์ย
แปลว่า : หลานผมเป็นไข้ ตอนนี้หมอใส่น้ำเกลือให้แล้ว

ความคิดเห็น

Next Post

ធុងសំរាម-ถังขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

Wed Oct 29 , 2014
Spread the loveภาษาเขมร : ធុងសំរាម อ่านว่า : ทุง ซ็อมราม แปลว่า : ถังขยะ ภาษาอังกฤษ : Bin ตัวอย่าง : ធុងសំរាមគេមានពណ៌ស្រស់ស្អាតណាស់អីតើ!។ อ่านว่า : ทุง ซ็อมราม เก เมียน ปัว ซเราะฮ์ ซอาด น่ะ แอ็ย เตอว์ แปลว่า : ถังขยะเขาสีสันสวยงามดีแท้ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 719 Related Posts:បរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃក្បែរ-เคียงข้าง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាំបាច់-ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: