ព្នៅ-มะตูม ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ព្នៅ-มะตูม ภาษาเขมร

ព្នៅ-มะตูม ภาษาเขมร

ภาษาเขมร : ព្នៅ
อ่านว่า : ปเนาว์
แปลว่า : มะตูม
ภาษาอังกฤษ : Bale fruit

ตัวอย่าง : ផ្លែព្នៅទុំមានក្លិនក្រអូបណាស់។
อ่านว่า : พแลย์ ปเนิว ตุม เมียน กเลิน กรอ โอบ น่ะฮ์
แปลว่า : ลูกมะตูมสุกมีกลิ่นหอมมาก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %