ពោះវៀនធំ-ลำใส้ใหญ่ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ពោះវៀនធំ-ลำใส้ใหญ่

ពោះវៀនធំ-ลำใส้ใหญ่

ภาษาเขมร : ពោះវៀនធំ
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ เวียน ทม
แปลว่า : ล้ำใส้ใหญ่
ภาษาอังกฤษ : Colon

ตัวอย่าง : ពោះវៀនធំជាអវយវៈសំខាន់ក្នុងរាងកាយ។
อ่านว่า : โป๊ะฮ์ เวียน ทม เจีย อะ เวียะ เยียะ เวียะ ซ็อม คัญ กนง เรียง กาย
แปลว่า : ลำใส้ใหญ่เป็นอวัยวะสำคัญในร่างกาย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %