ពួកម៉ាក-เพื่อน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ពួកម៉ាក-เพื่อน

ពួកម៉ាក-เพื่อน

ภาษาเขมร : ពូកម៉ាក
อ่านว่า : ปัวะก์ มะก์
แปลว่า : เพื่อนสนิด
ภาษาอังกฤษ : Close friend

ตัวอย่าง : សួស្ដីពួកម៉ាក!
อ่านว่า : ซัว สแด็ย ปัวะก์ มะก์
แปลว่า : หวัสดีเพื่อน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %