ពូកែភ្លេចម្លេះ ขี้ลืมแท้ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

ពូកែភ្លេចម្លេះ

อ่านว่า ปูแก เพล็จ แมฺล้ะ

แปลตรงตัวว่า เก่งลืมแท้ คือ ขี้ลืมแท้นั้นแหละ

อยากสอนภาษาเขมรให้ทุกวัน สำคัญก็คือไม่มีกำลังใจจากแฟนเพจ ขอกำลังใจหน่อยครับทุกคน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %