ពពាយ-ถั่วพู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ពពាយ-ถั่วพู

ពពាយ-ถั่วพู

ภาษาเขมร : ពពាយ
อ่านว่า : โป เปียย
แปลว่า : ถั่วพู
ภาษาอังกฤษ : Winged Bean

ตัวอย่าง : ពពាយនេះបេះមកពីក្រោយផ្ទះ។
อ่านว่า : โป เปียย นี่ฮ์ แบะฮ์ โหมก ปี กโรว์ย พเตียะฮ์
แปลว่า : ถั่วพูนี่เก็บมาจากหลังบ้าน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %