ពណ៌លឿង-สีเหลือง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ពណ៌លឿង-สีเหลือง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌លឿង-สีเหลือง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌លឿង
อ่านว่า : ปัวร เลือง
แปลว่า : สีเหลือง
អានថា : ស៊ីល៎ឿង
ภาษาอังกฤษ : Yellow

ตัวอย่าง : ខែធ្នូជាខែកំណើតរបស់ស្ដេចថៃ គេនាំគ្នាពាក់អាវលឿងដើម្បីថ្វាយព្រះពរ។
อ่านว่า : แคย์ ธนู เจีย แคย์ ก็อม เนิว์ด โรเบาะฮ์ สเดกจ์ ไทย  เก น็วม คเนีย เปียะ อาว เลือง เดิวม์แบ็ย ทวาย ปเรียะ โปร์
แปลว่า : เดือนธันวาเป็นเดือนเกิดของพระเจ้าอยู่หัว พวกเขาพากันใส่เสื้อสีเหลือเพื่อถวายพระพร
អានថា : ដឿនថាន់វ៉ាប៉េនដឿនគើតខ៎ងផ្រៈចៅយូហួ ផូកខ៎ាវផាកាន់ស់ៃសឿស៊ីល៎ឿងផឿថ្វ៎ាយផ្រៈផន

ความคิดเห็น