ពណ៌ផ្ទៃមេឃ-สีฟ้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ពណ៌ផ្ទៃមេឃ
อ่านว่า : ปัว พเตย เมฆ
แปลว่า : สีฟ้า
អានថា : ស៊ីហ្វា
ภาษาอังกฤษ : Sky blue

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ផ្ទៃមេឃណាស់។
อ่านว่า : คญม โจวล์เจิด ปัว พเตย เมฆ น่ะฮ์
แปลว่า : ฉันชอบสีฟ้ามาก
អានថា : ឆាន់ឆបស៊ីហ្វាមាក

ความคิดเห็น