ពណ៌បៃតង-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ពណ៌បៃតង-สีเขียว

ពណ៌បៃតង-สีเขียว

ภาษาเขมร : ពណ៌បៃតង
อ่านว่า : ปัวร์ ใบ ตอง
แปลว่า : สี เขียว
ภาษาอังกฤษ : Green

ตัวอย่าง : ធម្មជាតិពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតមែនទែន។
อ่านว่า : ธ็วม มะ เจียด ปัวร์ ใบ ตอง ซเราะฮ์ ซ-อาด แมน แตน
แปลว่า : ธรรมชาติสีเขียวสดสวยจริงๆ

ความคิดเห็น