ពណ៌ត្នោត-สีน้ำตาล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ពណ៌ត្នោត-สีน้ำตาล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ត្នោត-สีน้ำตาล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ត្នោត
อ่านว่า : ปัว ตนาว์ด
แปลว่า : สีน้ำตาล
អានថា : ស៊ីណាមតាន
ภาษาอังกฤษ : Brown

ตัวอย่าง : តុធ្វើការរបស់ខ្ញុំពណ៌ត្នោត។
อ่านว่า : ตก(หรือโตะ) ทเวอ กา โรเบาะฮ์ คญม ปัว ตนาว์ด
แปลว่า : โต๊ะทำงานผมสีน้ำตาล
អានថា : តុថាំង៉ានផុមស៊ីណាមតាន

ความคิดเห็น