ពងមាន់ចំហុយ-ไข่ตุ๋น ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ពងមាន់ចំហុយ-ไข่ตุ๋น ภาษาเขมรวันละคำ
ពងមាន់ចំហុយ-ไข่ตุ๋น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ពងមាន់ចំហុយ
อ่านว่า : โปง ม็วน จ็อม ฮย
แปลว่า : ไข่(ไก่)ตุ๋น
ภาษาอังกฤษ : Steamed Egg

ตัวอย่าง : ធ្លាប់ធ្វើពងមាន់ចំហុយ តែម៉េចមិនឆ្ងាញ់ដូចគេអញ្ចឹង?
อ่านว่า : ทล็วบ ทเวอ โปง ม็วน จ็อม ฮย แตย์ เม็กจ์ เมิน ชงัยญ์ โดย เก อังญ เจิ๊ง?
แปลว่า : เคยทำไข่ตุ๋นเอง ทำไมมันไม่อร่อยเหมือนเขาเลยอ่ะ

ความคิดเห็น

Next Post

ขำๆ ข้อดีของหมา

Sun Oct 19 , 2014
Spread the love เคยแปลกใจมั๊ย ทำไมผู้ชายสมัยใหม่นี้ส่วน ใหญ่…เลี้ยงหมาแต่ไม่มีเมีย ? นี่คือเหตุผล…..ครับ 1. ยิ่งคุณกลับบ้านดึกมาก หมาจะยิ่งดีใจที่เห็นคุณเมื่อคุณกลับถึงบ้าน 2. หมาไม่สนใจถ้าคุณ เผลอเรียกชื่อมันผิดเป็นชื่อหมาตัวอื่น 3. หมาชอบเสียอีกถ้าคุณ ทิ้งของเกะกะตามพื้นบ้าน และจัไม่บ่นเลย 4. พ่อแม่ของหมาไม่เคย มาเยี่ยมเยียน 5. หมายินดีและยินยอมให้ คุณขึ้นเสียงกับมันถ้าคุณต้องการให้มันรับรู้ 6. หมาเห็นคุณตลกเวลา คุณเมา 7. หมาชอบให้คุณพาไปล่า สัตว์ ตกปลาหรือไปตีกอล์ฟ ด้วย 8. หมาจะไม่ปลุกคุณขึ้นมา ตอนกลางคืนเพื่อถามคุณว่าถ้ามันตายคุณจะหาหมาตัวใหม่มาลี้ยงหรือเปล่า? 9. ถ้าหมามีลูกคุณสามารถ ลงประกาศขายหรือให้คนอื่น ได้ 10. ถ้าหมาได้กลิ่นของหมา ตัวอื่นที่ตัวคุณมันจะไม่โกรธแต่กลับรู้สึกเป็นสิ่งน่าสนใจ 11. ถ้าหมาจะแยกจากคุณ มันจะไม่เรียกร้องส่วนแบ่ง ทรัพย์สินของคุณ หากท่านไม่เชื่อ…เพื่อพิสูจน์ ความจริงของทั้ง11ข้อ ข้อ 12. […]
%d bloggers like this: