ផ្សិត-เห็ด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ផ្សិត
อ่านว่า : พฺเส็ด หือ พฺเสิด
แปลว่า : เห็ด
អានថា : ហេត់
ภาษาอังกฤษ : Mushroom

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចង់រៀនដាំផ្សិត។
อ่านว่า : คญม จ็อง เรียน ดำ พฺเสิ่ด
แปลว่า : ฉันอยากเรียนเพาะเห็ด
អានថា : ឆ៎ាន់ យ៉ាក រៀន ផក់ ហេត់

ความคิดเห็น

Next Post

កាបូប-กระเป๋า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Sat Jan 10 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : កាបូប อ่านว่า : กาโบบ แปลว่า : กระเป๋า អានថា : ក្រៈប៉ៅវ ภาษาอังกฤษ : Bag ตัวอย่าง : កាបូបដែលខ្ញុំទិញឲ្យក្មួយស្រីខ្ញុំពណ៌បៃតង។ อ่านว่า : กาโบบ แดว์ล คญม ติงญ์ ออย กฺมวย ซแร็ญ คญม ปัวร์ ใบตอง แปลว่า : กระเป๋าที่ผมซื้อให้หลานสาวผมสีเขียว អានថា : ក្រៈប៉ៅធីផុមសឺហ់ៃឡ៎ានស៎ាវផ៎ុមស៊ីខ៎ៀវ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,643 Related Posts:ជិត-ใกล้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃធ្វើបាប-ทำร้าย,ทำบาป ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ត្រីក្រាញ់-ปลาหมอ […]
%d bloggers like this: