ផ្លែសង្ឃ័រ-ลูกเล็บแมว ภาษาเขมร วันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second


ภาษาเขมร: ផ្លែសង្ឃ័រ
อ่านว่า: พแล ซ็องคอร์
แปลว่า: ลูกเล็บแมว
អានថា: លូកឡេប់មែវ

ตัวอย่าง: អ្នកណាធ្លាប់ហូបផ្លែសង្ឃ័រលើកដៃ។
อ่านว่า: : เนียะ นา ทล็อบ โหบ พแล ซ็องคอร์ เลิก ได
แปลว่า: ใครเคยกินลูกเล็บแมวยกมือขึ้น
អានថា: ខ្រៃឃើយគីន់លូកឡេប់មែវយក់មឺឃឺន់

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %