ផ្ទី-ผักขม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

image

ภาษาเขมร : ផ្ទី
อ่านว่า : พฺตี
แปลว่า : ผักขม หรือ ผักโขม
អានថា : ផៈក៍ ឃ៎ម់ ឬ៎ ផៈក៍ឃោម
ภาษาอังกฤษ : Amaranthus lividus 

ตัวอย่าง : ផ្ទីប៉ូវឈាម។
อ่านว่า :

พฺตี โปว เชียม
แปลว่า : ผักโขมบำรุงเลือด
អានថា : ផៈក៍ ឃ៎ម់ បាំរុង ល់ឿត

ผักขม : บำรุงเลือด
ชื่ออื่นๆ : ผักโขม ผักโหม ผักหม ฯลฯ ผักขมขึ้นอยู่ทั่วไป เป็นวัชพืชก็มี ที่นำมาปลูกเป็นผักก็มี เป็นไม้ประดับก็มี ที่พบทั่วไป คือ ผักขมหนาม ผักขมสวน ผักขมหัดหรือผักขมจิ้งหรีด และผักขมใบแดง พันธุ์ที่นิยมนำมากินเป็นผักมากที่สุดก็คือ ผักขมสวน เพราะอ่อนนุ่ม ใบโต รสชาติดี คุณค่าทางอาหารสูง ส่วนที่นำมาปรุงอาหารคือยอดและใบ แม้แต่ใบแก่ก็นำมาปรุงอาหารได้ อาหารที่นิยมทำจากผักขม คือ ผัด แกงจืด แกงเลียง และต้มจิ้มน้ำพริก ฯลฯ ผักขมนับเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากชนิดหนึ่ง เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก คนไทยแต่ก่อนนิยมแกงเลียงผักขมให้แม่ลูกอ่อนกิน โดยเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มเลือด 

สรรพคุณทางยา : บำรุงเลือด ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ ต้มเอาน้ำอาบ แก้คัน ยาขับปัสสาวะ แก้ตกเลือด แก้หนองใน แก้แน่นท้อง แก้ขี้กลาก ขับน้ำนม แก้ริดสีดวงจมูก ริดสีดวงทวาร แก้เด็กลิ้นเป็นฝ้าละออง

เครดิตภาพ : Sawnoy,bicycle_trend, เจษฎา
ที่มา: มูลนิธิหมอชาวบ้าน

** สมุนไพรใกล้ตัว มุ่งเสนอสรรพคุ

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %