ផ្កាកំប្លោក-ดอกผักตบชวา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ផ្កាកំប្លោក-ดอกผักตบชวา ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្កាកំប្លោក-ดอกผักตบชวา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ផ្កាកំប្លោក
อ่านว่า : ผกา ก็อม พลอก
แปลว่า : ดอกผักตบชวา
អានថា : ដកផាក់តុបឆៈវ៉ា
ภาษาอังกฤษ : water hyacinth

ตัวอย่าง : បងៗ ជួយទិញផ្កាកំប្លោកខ្ញុំមួយបាច់ទៅ
อ่านว่า : บองๆ จวย ติงญ์ ผกา ก็อม พลอก คญม มวย บักจ์ เติว
แปลว่า : พี่ๆ ช่วยซื้อดอกผักตบชวาผมสักกำนะคับ
អានថា : ភី់ៗ ឆ់ួយសឺដកផាក់តុបឆៈវ៉ាផុ៎ុមស័កកាំណៈខាប់

ความคิดเห็น