ផែនទី-แผนที่ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ផែនទី-แผนที่

ផែនទី-แผนที่

ภาษาเขมร : ផែនទី
อ่านว่า : แพย์น ตี
แปลว่า : แผนที่
ภาษาอังกฤษ : Map

ตัวอย่าง : ផែនទីពិភពលោក។
อ่านว่า : แพย์น ตี ปิ โผบ โหลก
แปลว่า : แผนที่โลก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %