ផឹក-ดื่ม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

image

ภาษาเขมร : ផឹក
อ่านว่า : เผิก
แปลว่า : ดื่ม
អានថា : ឌឺម
ภาษาอังกฤษ : to drink

ตัวอย่าง : ផឹកទៀតហើយ។
อ่านว่า : เผิก เตียด เฮย
แปลว่า : ดื่มอีกแล้ว
អានថា : ឌឺមអ៊ីកលែវ

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %