ប្រហិត-ลูกชิ้น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ប្រហិត
อ่านว่า : ปรอเห็ด
แปลว่า : ลูกชิ้น
អានថា : លូកឈីន
ภาษาอังกฤษ : meat ball

ตัวอย่าง : ចង់ញ៉ាំគុយទាវប្រហិតបែបនេះអត់?
อ่านว่า : จ็อง ญำ กุย เตียว ปรอเห็ด แบบ นิฮ์ อ๊อด
แปลว่า : อยากกินก๊วยเตี๋ยวลูกชิ้นแบบนี้ไหม
អានថា : យ៉ាកគីន់ក៑ួយទ៎ាវលូកឈីនប៊ែបនីម៉ៃ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น