ប្រហិតត្រី-ลูกชิ้น/ทอดมันปลา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ប្រហិតត្រី-ลูกชิ้น/ทอดมันปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ប្រហិតត្រី-ลูกชิ้น/ทอดมันปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប្រហិតត្រី
อ่านว่า : ปรอ เหิด (จำไว้น่ะครับ พยัญชนะ + ិ  เอะ + ត ออกเสียงว่า เอิด)
แปลว่า : ลูกชิ้น/ทอดมันปลา
ภาษาอังกฤษ : Deep fried fish dumpling

ตัวอย่าง : ប្រហិតត្រីជាមួយទឹកជ្រលក់គេឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า : ปรอ เหิด ตแร็ย เจีย มวย เติก จโร โล๊ะ เก ชงัยญ์ น่ะฮ์
แปลว่า : ทอดมันปลากับน้ำจิ้มเขาอร่อยมาก

ป.ล.
ប្រហិត ปรอเหิด คืออาหารที่เอาเนื้อสัตว์มาบด จะทอดจะลวก หรือจะรูปทรงไหนก็ได้ แต่ภาษาไทยเรียกได้สองแบบ ถ้าแบนๆ ก็ทอดมัน ถ้ากลมๆ ก็ลูกชิ้น เท่านั้นเองครับ อิอิอิ

ความคิดเห็น