ប្រយោគសំណួរ-ประโยคคำถาม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ภาษาเขมร : ប្រយោគសំណួរ
อ่านว่า : ปรอโยกซ็อมนัว
แปลว่า :ประโยคคำถาม

អានថា : ប្រៈយោគខាំថ៎ាម
English : Interrogative Sentence

ตัวอย่าง : តើប្រយោគសំណួរមានប៉ុន្មានប្រភេទ?
อ่านว่า : เตอว์ ปรอโยคซ็อมนัวเมียน ปนมาน ปรอเภท?
แปลว่า : ประโยคคำถามมีกี่ลักษณะ?
អានថា : ប្រៈយោគខាំថ៎ាមមីគីឡ័កសៈណៈ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %