ប្រយោគបដិសេធ-ประโยคปฏิเสธ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ภาษาเขมร : ប្រយោគបដិសេធ
อ่านว่า : ปรอโยก ปะเดะแสด
แปลว่า :ประโยคปฏิเสธ

អានថា : ប្រៈយោគប៉ៈទិសេធ
English : Negative Sentence

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះយើងរៀនទាក់ទងនឹងប្រយោគបដិសេធ
อ่านว่า : ทไง นิฮ์ เยิง เรียน เตียะ โตง เนิง ปรอโยค ปะเดะแสด
แปลว่า : วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับประโยคปฏิเสธ
អានថា : វ៉ាន់នីរ៉ាវ់រៀនកៀវកាប់ប្រៈយោគប៉ៈទិសេធ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 1
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %