ប្រយោគបញ្ជា-ประโยคคำสั่ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second


ภาษาเขมร : ប្រយោគបញ្ជា
อ่านว่า : ปรอโยค บังญ์ เจีย
แปลว่า :ประโยคคำสั่ง
អានថា : ប្រៈយោគខាំសាំង
English : Imperative (Comand) or Statement Sentence

ตัวอย่าง : ដូចម្ដេចដែលហៅថាប្រយោគបញ្ជា?
อ่านว่า : โดกจ์ มะเด็กจ์ แดว์ล เฮา ทา ปรอโยค บังญ์ เจี๊ย?
แปลว่า : จงให้ความหมายของประโยคคำสั่ง
អានថា : ចុងហ់ៃខ្វាមហ្មា៎យខ៎ងប្រៈយោគខាំសាំង

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %