ប្រទាល-ว่าน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ប្រទាល
อ่านว่า : ปรอ เตียวล์
แปลว่า : ว่าน
អានថា : វ៉ាន

ตัวอย่าง : តើអ្នកស្គាល់ប្រទាលអ្វីខ្លះ?
อ่านว่า :
ตาวว์ เนียะ ซฺก็วล ปรอ เตียวล์ อฺแว็ย คฺล๊ะฮ์
แปลว่า : คุณรู้จักว่านอะไรบ้าง
អានថា : ឃូន់ រ៑ូ ចាក់ វ៉ាន់ អៈរ៉ៃប់ាង

Admin : Rithy

ความคิดเห็น