ប្រកែក-เถียง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

ប្រកែក
อ่านว่า ปรอแกก
แปลว่า เถียง

นอกจากนี้ยังมีคำว่า តមាត់ ตอม็อด
แปลว่า 
ต่อปากต่อคำ

ใครฟังออกบอกที นางเถียงแม่ว่าอะไร

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %