ប័ណ្ណឥណទាន-บัตรเครดิต ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ប័ណ្ណឥណទានภาษาเขมร : ប័ណ្ណឥណទាន
อ่านว่า : บัน เอินนะเตียน
แปลว่า : บัตรเครดิต
អានថា : បាត់ខ្រេឌីត់
ภาษาอังกฤษ : Credit card
Listen :

ตัวอย่าง : តើអ្នកមានប័ណ្ណឥណទានទេ?
อ่านว่า : เติว์ เนียะ เมียน บัน เอินนะเตียน เต๊
แปลว่า : คุณมีบัตรเคนดิตไหม
អានថា : ឃូន់ មី បាត់ខ្រេឌីត់ ម៉ៃ

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %