ប៊ិក-ปากกา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second
ប៊ិក-ปากกา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ប៊ិក-ปากกา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ប៊ិក
อ่านว่า : บีกจ์
แปลว่า : ปากกา
អានថា : ប៉ាកកា
ภาษาอังกฤษ : Pen

ตัวอย่าง : ប៊ិកអ្នកណាជ្រុះនៅក្រោមតុ?
อ่านว่า : บิกจ์ เนียะนา จรุ๊ฮ์ เนิว กรอม ต๊ก ?
แปลว่า : ปากกาใครตกใต้โต๊ะ
អានថា : ប៉ាកកាខ្រៃតុកតាយ់តុ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %