ប៉េងប៉ោង-ลูกโป่ง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ប៉េងប៉ោង-ลูกโป่ง ภาษาเขมรวันละคำ

ប៉េងប៉ោង-ลูกโป่ง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ប៉េងប៉ោង, ប៉ឺតប៉ោង, ប៉េតប៉ោង
อ่านว่า : เปง ปาวง์ , เปอร์ด ปาวง์, เปด ปาวง์
แปลว่า : ลูกโปง
ภาษาอังกฤษ : balloon

ตัวอย่าง : ក្មេងៗចូលចិត្តលេងប៉េងប៉ោងណាស់។
อ่านว่า : กเมงๆ โจวล์ เจิด เลง เปง ปาวง์ น่ะฮ์
แปลว่า : เด็กๆชอบเลงลูกโปงมาก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %