ប៉ូវ-บำรุง,ชู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

image

ภาษาเขมร : ប៉ូវ
อ่านว่า : โปว
แปลว่า :
บำรุง, ชู
អានថា : បាំរ៉ូង់, ឈូ
English :

ตัวอย่าง :ញ៉ាំទ្រូងមាន់ប៉ូវទ្រូងយើង  ញ៉ាំសាច់គោប៉ូវសាច់យើង ចុះបើញ៉ាំពងមាន់ប៉ូវអី?
อ่านว่า : ญำตรูงม็อนโปวตรูงเยิง ญำสักจ์โกโปวสักจ์เยิง โจ๊ะฮ์ญำโปงม็อน โปวแอ๊ย
แปลว่า : กินอกไก่บำรุงอกเรา กินเนื้อวัวบำรุงกล้ามเนื้อเรา แล้วถ้ากินไข่ละบำรุงอะไร
អានថា : គីនអុកកៃបាំរ៉ូង់អុករ៉ាវ គីននឿវួបាំរ៉ូង់ក្លាមនឿរ៉ាវ លែវគីនខៃឡះ បាំរូង់អៈរ៉ៃ

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %