បៅដោះ-ดูดนม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

image

ภาษาเขมร : បៅដោះ
อ่านว่า : เบาเด๊าะฮ์
แปลว่า : กินนม, ดูดนม(โดยตรงจากเต้า)
អានថា : គីន់ នំ
ภาษาอังกฤษ : Drink milk, breastfeed

ตัวอย่าง : កូនគោកំពុងបៅដោះគោ។
อ่านว่า :
โกน โก ก็อมปง เบาเด๊าะฮ์โก
แปลว่า : ลูกวัวกำลังกินนมวัว
អានថា : លូកវួ កាំឡាំងគីន់នំវួ

Admin : Rithy

0 1
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %