បោះឆ្នោត-เลือกตั้ง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
បោះឆ្នោត-เลือกตั้ง ภาษาเขมรวันละคำ

បោះឆ្នោត-เลือกตั้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បោះឆ្នោត
อ่านว่า : เบ๊าะฮ์ ฉโนว์ด
แปลว่า : เลือกตั้ง
ภาษาอังกฤษ : Election, vote

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះមានការបោះឆ្នោតនៅសាលារៀន។
อ่านว่า : ทไง นิฮ์ เมียน กา เบาะฮ์ ฉโนว์ด เนิว ซาลาเรียน
แปลว่า : วันนี้มีการเลือกตั้งที่โรงเรียน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %