បេះ-เก็บ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second

คำว่าเก็บในภาษาไทยนี้้จะเป็นปัญหาในการ ใช้ภาษาเขมรของพี่น้อง ชาวไทยหลายคน เพิ่งจะรู้ว่าคำว่าผิดในภาษาไทยมีความหมายหลายอย่างในภาษาเขมร เดี๋ยวสอนคำนี้ไปก่อน ค่อยอธิบายในส่วนท้าย

ภาษาเขมร : បេះ

อ่านว่า : แบ๊ะฮ์

แปลว่า : เก็บ

អានថា : គេប់

English : to collect fruits, to harvest

ตัวอย่าง : ម្សិលម្ង៉ៃខ្ញុំទៅបេះស្វាយចុងរដូវ អត់សូវមានផ្លែទេ។

อ่านว่า :  มเซิล เม็งญ์ คญม เติว แบ๊ะฮ์ ซวาย จง โรโดว อ็อด โซว เมียน แพลย์ เต

แปลว่า : เมื่อวานก่อนผมไปเก็บมะม่วงท้ายฤดู ไม่ค่อยมีผลเลย

អានថា : មឿវ៉ានកន ភ៎ម់ ប៉ៃគេប់ម៉ៈមួង់ថាយរឹឌូ ម៉ៃខយ់មីភ៎ន់លើយ
By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %