បុណ្យសព-งานศพ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
image

បុណ្យសព

ภาษาเขมร : បុណ្យសព
อ่านว่า : บ็น ส็อบ
แปลว่า : งานศพ
ภาษาอังกฤษ : Funeral (‘ฟิวเนอรอว์ล)

ตัวอย่าง : យប់នេះខ្ញុំទៅបុណ្យសព។
อ่านว่า : ย็บ นิ่ห์ คญม โตว์ บ็น ส็อบ
แปลว่า : คืนนี้ฉันไปงานศพ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %