បុកល្ហុង-ส้มตำ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
បុកល្ហុង-ส้มตำ

បុកល្ហុង-ส้มตำ

ภาษาเขมร : បុកល្ហុង
อ่านว่า : บก ละฮง
แปลว่า : ส้มตำ
ภาษาอังกฤษ : Papaya Salad

ตัวอย่าง : បុកល្ហុងស្រុកថៃហិរណាស់។
อ่านว่า : บก ละฮง ซรก ไทย เฮิร์ น่ะฮ์
แปลว่า : ส้มตำเมืองไทยเผ็ดมาก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %