បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second
បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ

បាល់ទាត់-ฟุตบอล ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បាល់ទាត់
อ่านว่า : บัว์ล ต็วด
แปลว่า : ฟุตบอล
អានថា : ហ្វ៊ូតបន
ภาษาอังกฤษ : Football, soccer

ตัวอย่าง : កម្ពុជាមិនសូមមានឈ្មោះបោះសំលេងលើវិស័យបាល់ទាត់ទេ។
อ่านว่า : กัมปุเจีย เมินโซว เมียน ชโม๊ะฮ์ เบ๊าะฮ์ ซ็อมเลง เลอ วิซัย บัว์ล ต็วด เต
แปลว่า : กัมพูชาไม่ค่อยมีชื่อเสียงในเรื่องฟุตบอลเลย
អានថា : កាំភូឆាម៉ៃខ់យមីឈឺសៀងណៃរឿងហ្វូតបនលើយ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %