បាច-วิด ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
បាច-วิด

បាច-วิด

ภาษาเขมร : បាច
อ่านว่า : บาย์จ
แปลว่า : วิด
ภาษาอังกฤษ : Bail water in or out.

ตัวอย่าง : មីងបាចទឹកចេញពីថ្នាលសំណាប។
อ่านว่า : มีง บาย์จ เติก เจย์ญ ปี ทนาว์ล ซ็อม นาบ
แปลว่า : น้าวิดน้ำออกจากแปรงกล้า

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %