បាក់-หัก ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
បាក់-หัก ภาษาเขมรวันละคำ
បាក់-หัก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បាក់
อ่านว่า : บะก์
แปลว่า : หัก
ภาษาอังกฤษ : Broken

ตัวอย่าง : ភ្លៀងយប់ម៉ិញ ដើមឈើនៅក្រោយផ្ទះបាក់អស់ហើយ។
อ่านว่า : พเลียง ยบ เม็ย์ญ  เดิว์ม เชอ เนิว กโรว์ย พเตี๊ยะฮ์ บะก์ เอาะฮ์ เฮิว์ย
แปลว่า : ฝนเมื่อคืน ต้นไม้อยู่หลังบ้านหักหมดแล้ว

ความคิดเห็น

Next Post

Gmelina asiatica (ឣញ្ចាញ, ដើមឣញ្ចាញ)

Sun Jun 15 , 2014
Spread the loveScientific name: Gmelina asiatica, Khmer name: ឣញ្ចាញ, ដើមឣញ្ចាញ, English name: Asiatic beechberry. ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,122 Related Posts:បរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃក្បែរ-เคียงข้าง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជិត-ใกล้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ-บัตรประชาชน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃលប់ចោល-ยกเลิก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: