បញ្ហា-ปัญหา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

คอมพิวเตอร์มีปัญหาภาษาเขมร : បញ្ហា
อ่านว่า : ปังญะฮา
แปลว่า : ปัญหา
អានថា : ប៉ាន់ហា៎
ภาษาอังกฤษ : problem
Listen :

ตัวอย่าง :
อ่านว่า :
แปลว่า :
អានថា :

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %