បញ្ជាក់-ยืนยัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:2 Second

ยืนยันภาษาเขมร : បញ្ជាក់
อ่านว่า : บังญ์ เจียะ
แปลว่า : ยืนยัน
អានថា : យឺន យ៉ាន់
ภาษาอังกฤษ : to confirm
Listen :

ตัวอย่าง : ខ្ញុំសុំបញ្ញាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្ទើយទេ។
อ่านว่า : คญม ซม บังญ์ เจียะ มฺดอง เตียด ทา คญม เมิน แมน เจีย คฺเตย เต
แปลว่า : ฉํนขอยืนยันอีกทีว่าฉันไม่ใช่กะเทย
អានថា : ឆា៎ន់ខ៎យឺនយ៉ាន់អីកធីវ៉ាឆា៎ន់ម៉ៃឆៃ់កៈធើយ

By Admin: Ny Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %