បច្ចេកវិទ្យា-เทคโนโลยี ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

ภาษาไทยผมว่าน่าจะไม่มีศัพท์ของคำนี้ครับ แต่เขมรมีน่ะ เขาใช้คำว่า
បច្ចេកវិទ្យា อ่ะ ลองสะกดโดยไม่ดูคำอ่านดูน่ะว่าอ่านออกไหม วิทยายุทธ์ที่ฝึกมาพอใช้ได้บ้างไหม

อ้ะ ถ้าอ่านไม่ออก หรือ ไม่แน่ใจมาดูกันแล้วกัน
คำนี้อ่านว่า ปะ จก กะ วิท ทเยีย

หลายคนงงใช่ไหม ว่าทำไมสระ เอ แต่อ่านว่า แอ บางคนก็หาว่าผมเขียนผิด แต่ไม่ผิดนะครับ
ในภาษาเขมรก็มีข้อยกเว้นหลายอย่างเหมือนกันครับ คำนี้ยืมมาจากภาษาบาลี ตอนสมัยเรียนครูบอกว่า วิธีจำว่าคำไหนที่ยืมมาจากภาษาบาลี สระเอ จะออกเสียงเป็นสระ แอ ครับ
ยกตัวอย่างเช่น ស្នេហ៍ คำนี้ ภาษาไทยออกเสียงว่า เสน่ห์ ภาษาเขมรถ้าสะกดตรงตัวก็ ซเน แต่รู้ไหมว่ามันออกเสียงว่า ซแนห์

งงไหมครับ ถ้างงก็งงอีกต่อไปครับ อิอิอิอิ พูดเล่น ต้องจำครับ ไม่ต้องงง

แต่ถ้าเท่านี้ยังไม่งงเดี๋ยวจะบอกอีกเรื่อง

ែ เท่าที่รู้ตัวนี้คือสระ แอ ถูกไหมครับ จริงๆก็ใช่ ถ้ามันสะกดกับพยัญชนะเสียง โอ
แต่ ច จอ เสียง ออ นะครับ เพราะฉะนั้น ไม่ใช่สระ แอ แน่นอน
อ้าว แล้วสระอะไรละ?

ែ สระตัวนี้ถ้าเป็นเสียงออ จะออกเสียงเป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยครับ แม้แต่คนเขมรอีสานใต้ก็ออกไม่ได้ครับ
มันเป็นสระที่ต้องฝึกออกเสียงเลยครับ ไม่ยาก มาลองฝึกออกเสียงกันเนาะ

เท่าที่เคยสอนคนไทย นักเรียนไทย ผมจะสอนให้ออกเสียงสองเสียงควบกันยังงี้ครับ
อา          แอ  ห่างๆกัน
แล้วค่อยเพิ่มความเร็วให้มันควบกันเป็นเสียงเดียว
อา       แอ
อา    แอ
อา  แอ
อาแอ
แอย์
ตัวสุดท้ายนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ผมเขียนในเว็บนี้ว่ามันไม่ใช่สระ แอ แต่เป็นอีกเสียงหนึ่งของสระ ែ แต่สะกดกับพยัญชนะเสียง ออ
เช่น ខែ แปลว่าเดือน ผมจะเขียนคำอ่านว่า แคย์
ถาจะให้อ่าน ให้อ่านว่า
คา + แอ
คาแอ     อ่านออกเสียงควบกันเร็วๆ ก็จะชัดเหมือนเขมรกลางทันทีครับ

วันนี้เอาเท่านี้ก่อน ถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดสับตะใคร้ให้ด้วยน่ะครับ
ยี้ ยังกะพูดออกยูถูบ อุ๊ ยูทูบ อิอิอิ
ผมชอบพิพม์และพูดไทยตกเกาหลีประจำเลยครับ อายจัง ฮ่าๆๆๆ

หมดละ สวัสดีรับ

 

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %