បង្រៀន-สอน ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
បង្រៀន-สอน
បង្រៀន-สอน

ภาษาเขมร : បង្រៀន
อ่านว่า : บ็อง เรียน
แปลว่า : สอน
ภาษาอังกฤษ : Teach

ตัวอย่าง : ឪពុកឆ្លៀតបង្រៀនកូនពេលព្រលប់ពេលទំនេរពីការងារ។
อ่านว่า : เอิว ปุก ชเลียด บ็อง เรียน โกน เปว์ล โปร ลบ  เปว์ล ต็ม เน ปี กา เงีย
แปลว่า : คุณพ่อยังแอบช่วยสอนลูกตอนค่ำเมื่อว่างจากงาน

ความคิดเห็น

Next Post

លក់-ขาย ภาษาเขมรวันละคำ

Fri Mar 21 , 2014
Spread the loveภาษาเขมร : លក់ อ่านว่า : โละก์ หรือ ลัวะก์ แปลว่า : ขาย ภาษาอังกฤษ : Sale ตัวอย่าง : យាយចាស់ហើយនៅតែប្រឹងតស៊ូដើរលក់អីវ៉ាន់ដើម្បីជីវិតខ្លួនឯងទៀត។ อ่านว่า : เยียย จ๊ะฮ์ เฮิว์ย เนิว แตย์ ปเริง ตอ ซู เดิว์ โละก์ แอ็ย วัน เดิว์ม แบ็ย จี เวิด คลวน แอย์ง เตียด แปลว่า : ยายแก่แบ้วยังขยันต่อสู้เดินขายของเพื่อชีวิตตนเองอีก ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,277 Related Posts:ข่าวด่วน ไม่มีอะไรจะสอน ภาษาเขมรวันละคำវិកាយប័ត្រ-ใบเสร็จ […]
%d bloggers like this: