បង្រៀន-สอน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
បង្រៀន-สอน

បង្រៀន-สอน

ภาษาเขมร : បង្រៀន
อ่านว่า : บ็อง เรียน
แปลว่า : สอน
ภาษาอังกฤษ : Teach

ตัวอย่าง : ឪពុកឆ្លៀតបង្រៀនកូនពេលព្រលប់ពេលទំនេរពីការងារ។
อ่านว่า : เอิว ปุก ชเลียด บ็อง เรียน โกน เปว์ล โปร ลบ  เปว์ล ต็ม เน ปี กา เงีย
แปลว่า : คุณพ่อยังแอบช่วยสอนลูกตอนค่ำเมื่อว่างจากงาน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %