បង់សំណាញ់-หว่านแห ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
បង់សំណាញ់-หว่านแห

បង់សំណាញ់-หว่านแห

ภาษาเขมร : បង់សំណាញ់
อ่านว่า : บ็อง ซ็อม นัย์ญ
แปลว่า : หว่านแห

ตัวอย่าง : កាលពីតូចខ្ញុំចូលចិត្តទៅបង់សំណាញ់ជាមួយពូខ្ញុំ។
อ่านว่า : กาว์ล ปี โตย์จ คญม โจว์ล เจิด โตว บ็อง ซ็อม นัย์ญ เจีย มวย ปู คญม
แปลว่า : เมื่อสมัยเด็กฉันชอบไปหว่านแหกับอาฉัน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %