នំបញ្ចុក-ขนมจีน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
នំបញ្ចុក-ขนมจีน

នំបញ្ចុក-ขนมจีน

ภาษาเขมร : នំបញ្ចុក
อ่านว่า : นม บัย์ญ จก
แปลว่า : ขนมจีน
ภาษาอังกฤษ : Fermented Rice Flour Noodles

ตัวอย่าง : មោះ! មកញ៉ាំនំបញ្ចុកជាមួយខ្ញុំ។
อ่านว่า : เม๊าะฮ์  โหมก ญำ นม บัย์ญ จก เจีย มวย คญม
แปลว่า : ม่ะ  มากินขนมจีนกับผม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %