នំត្នោត-ขนมตาล ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : នំត្នោត
อ่านว่า : นม ตโนว์ด
แปลว่า : ขนมตาล

ตัวอย่าง : យាយខ្ញុំធ្វើនំត្នោតបានឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า :  เยียย คญม ทเวอ นม ตโนว์ต บาน ชงัย์ญ นะ
แปลว่า : ยายฉันทำขนมตาลได้อร่อยมาก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %