នឹក-คิดถึง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : នឹក
อ่านว่า : เนิก
แปลว่า : คิดถึง
ภาษาอังกฤษ : Miss

ตัวอย่าง : នឹកគេទៀតហើយ។
อ่านว่า : เนิก เก เตียด เอิว์ย
แปลว่า : คิดถึงเขาอีกแล้ว

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %